Vi gør det nemt for dig:

Få hjælp til fræsning af din græsplæne

Nemt, hurtigt og gratis

Her kan du få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra lokalområdet til fræsning af din græsplæne

Få hjælp af en anlægsgartner

Der er mange gode grunde til at fræse en græsplæne – især hvis man ønsker at få en flot grøn plæne der er robust og trives i sol og regn.

På siden her kan du få en ide om prisen for fræsning af en græsplæne samt tips til, hvordan du selv kan gøre det.

Ønsker du hjælp til opgaven, så har vi gjort det nemt for dig at hente 3 tilbud fra gartnerfirmaer i dit lokalområde – gratis og uforpligtende.

Denne side indeholder reklamelinks

En græsplæne fræses

Hvad koster det at fræse en græsplæne?

Prisen på at få en græsplæne fræset kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder områdets størrelse, placering, firmaet der tilbyder servicen og hvor i landet du bor.

Generelt set kan prisen på fræsning af en græsplæne variere fra nogle hundrede kroner til flere tusinde kroner, afhængigt af plænens størrelse og kompleksitet.

Mindre græsplæner vil normalt være billigere at fræse end større græsplæner.

Prisen kan også variere ifht. om du blot ønsker en fræsning af overfladen eller om der skal en mere dybdegående fræsning til. Sidstnævnte kræver mere tid og arbejdskraft.

Priserne er også meget afhængige af, hvor meget du kan lave selv og hvor “dårlig” stand plænen er i. Ønsker du at få rettet haven op/ændret fald osv, kan der påløbe et ekstra tillæg.

Vi har gjort det nemt for dig at indhente 3 tilbud fra firmaer i dit lokalområde, der kan hjælpe med græsfræsning. Det er gratis og uforpligtende at indhente disse tilbud.

Typiske timepriser for fræsning af græsplæne

Hvis du hyrer en person ind til haveservice på timebasis, kan du ofte regne med priser i dette leje. Priserne er vejledende og kan variere fra firma til firma og hvor du er i landet.

Fræsning af området (tillæg for maskine)
Regn med ca. 500 kr/time

Såning af nyt græs (uden materialer)
Regn med ca. 425 kr/time

Buskrydning
Regn med ca. 450 kr/time

Dertil kan komme tillæg ifht. kørsel, bortskaffelse eller specielle forhold omkring opgaven.

Få en fast pris pr. m2

Nogle firmaer tilbyder en fast pris på opgaven. Det ligger typisk fra alt imellem 12-35 kr. pr. m2 alt efter hvor meget du selv vil lave. Husk at bede om en fast pris, når du beskriver opgaven.

Maskinel kan have betydning for prisen

Priserne kan også variere fra firma til firma afhængigt af, hvilket maskinel de benytter. Det er ofte arbejdskraften der er den dyre del af arbejdet. Hvis firmaet har gode effektive maskiner, vil timeantallet være mindre. Det er altid en god idé at indhente tilbud fra flere forskellige firmaet så du kan og sammenligne priser og services. Der kan være en del penge at spare og så er det bare en god idé at sikre at man får arbejdet udført som forventet.

5 gode grunde til at fræse en græsplæne

1: Jordforbedring – skab de bedste forhold for din plæne

Fræsning af græsplænen er en effektiv måde forberede jorden og forberede den til såning af nyt græs eller andre planter. Fræsning løsner jorden og bryder op i kompakte jordlag, hvilket skaber et optimalt miljø for planters rødder. Jo bedre jordforhold desto flottere græsplæne.

2: Få en jævn græsplæne

Fræsning kan også bruges til at skabe en jævn overflade på græsplænen. Det kan fjerne ujævnheder, som for eksempel små bump og huller, der kan udgøre en fare for at falde eller besværliggøre græsslåning.

3: Fjernelse af gamle planter og ukrudt

Fræsning kan bruges til at fjerne gammelt vegetation, såsom dødt græs, rodnet og andre planterester, der har fået fat og måske overtaget græsplænen. På den måde skaber du bedre forhold for græsset, fordi det ikke skal kæmpe med andre planter om næringsstoffer og vand.

4: Skadedyrsbekæmpelse

Fræsning kan også være en metode til at bekæmpe skadedyr i form af f.eks. insektlarver. Fræsning kan hjælpe med at ødelægge forholdene for disse skadedyr og dermed forhindre at de ødelægger plænen.

5: Forbedring af luft- og vandcirkulation

Fræsning kan forbedre luft- og vandcirkulationen i jorden ved at løsne og bryde op i jorden. Dette betyder at du kan forbedre drænet og undgå at regnvand samler sig i pytter. Dette er især nyttigt i områder med kompakt jord eller dårligt dræn.

Ønsker du hjælp til etablering af ny græsplæne, kan du læse mere her.

Gammel græsplæne fræses

Det skal du være opmærksom på ved fræsning af en gammel græsplæne

Der er nogle ting, du bør være opmærksom på, når du fræser en gammel græsplæne. Her er nogle vigtige ting at overveje:

Hvor god er standen på din gamle græsplæne

Hvis din gamle græsplæne er i dårlig stand, kan fræsning være et stort arbejde. Det kan være anstrengende at fjerne gammelt vegetation, dødt græs, rodnet og andre planterester. Du bør være forsigtig og at undgå at beskadige græssets rødder eller jorden under fræsningsprocessen.

Indstil fræseren korrekt

Det er vigtigt at indstille fræseren korrekt. Dybden af fræsningen skal justeres korrekt, så den ikke er for dyb, da det kan beskadige jorden. Følg producentens anbefalinger eller spørg en fagmand når du indstiller fræseren.

Skadedyr og ukrudt

Hvis du fræser en gammel græsplæne, kan der være risiko for at der findes skadedyr eller genstridigt ukrudt i plænen. Hvis fræsningen foretages korrekt, kan man komme af med skadedyr og hæmme ukrudtet. Men gøres det forkert er der risiko for at sprede det over et større område på plænen. Det kan f.eks. være et problem med japansk pileurt. Er du i tvivl, så spørg en fagmand.

Efterbehandling af plænen

Efter fræsning kan det være nødvendigt at efterbehandle plænen. Det kan være at fjerne planterester, tjekke for ukrudt og så nyt græs. Efterbehandlingen er vigtig for hvor flot din græsplæne kommer til at se ud, og derfor et det vigtigt at sørge for den rigtige efterbehandling.

Sikkerhed

Vær altid opmærksom på sikkerheden, når du arbejder med en fræser eller andet haveudstyr. Følg producentens anvisninger for brug og vedligeholdelse af fræseren, og bær det rigtige sikkerhedsudstyr såsom handsker, beskyttelsesbriller og høreværn.

Flot resultat efter fræsning af græsplæne

Vil du have hjælp til fræsning af haven?

Hvis du er usikker på, hvordan du skal fræse en gammel græsplæne korrekt, eller hvis du har særlige udfordringer med din græsplæne, kan det være en god idé at hyre en fagmand ind til opgaven.

Vi har gjort det nemt for dig at indhente 3 tilbud fra firmaer i dit område, der kan hjælpe med græsfræsning. Det er gratis og uforpligtende at indhente disse tilbud.

Sådan bestiller du tilbud på opgaven:

1: Indsend din opgavebeskrivelse

Giv en kort beskrivelse af den opgave, du ønsker at få udført

2: Opgaven behandles

Serviceafdelingen hos 3byggetilbud kontakter dig telefonisk for at være sikker på at opgaven er forstået korrekt

3: Du modtager tilbud

Tre udvalgte håndværkere giver dig et tilbud

4: Du vælger håndværker

Du kan vælge frit mellem de tre tilbud, hvorefter opgaven udføres. Det er en gratis og uforpligtende service.

3

Derfor anbefaler vi 3byggetilbud.dk

 • Det er gratis og uforpligtende at hente 3 tilbud
 • Hurtigt klaret – tager kun 5 min. at bestille tilbud
 • De har forhåndsudvalgt de bedste firmaer til opgaven – så du får kun tilbud fra kvalificerede firmaer
 • Du kan spare mange penge – flere end du tror
 • Gratis entreprisegaranti på 35.000 kr. for private der vælger en håndværker via 3byggetilbud.dk

Sådan kan du beskrive opgaven

Når du indhenter tilbud på gartnerhjælp til fræsning af en græsplæne er det en god idé, du beskriver opgaven så præcist som muligt. På den måde bliver din pris mere præcis og der opstår ikke nogle overraskelser.

 

Beskriv gerne ting som:

 • Antal m2 der skal fræses
 • Er der specielle forhold i terrinet
 • Plænens tilstand
 • Ønsker du efterbehandling i form af f.eks. såning af græs
 • Ønsker du at få fjernet affald eller klarer du det selv
 • Hvordan er adgangsforholdene
Beskriv opgaven for at få den bedste pris på fræsning af plænen

Almindelige spørgsmål

Skal man lægge muld på en nyfræset græsplæne?

Det vil normalt ikke være nødvendigt at tilføre muld for ekstra næring til jorden efter den er blevet fræsete. Det organiske materiale der fræses ned vil formulde rimeligt hurtigt og derfor give den nødvendige næring. 

Hvornår er det en god ide at skrælle græsset af istedet for at fræse plænen?

Hvis der er meget flerårigt ukrudt i haven, så som mælkebøtter, snerler, senegræs og skvalderkål, kan det være en god ide at skrælle det øverste lag af. Hvis plænen fræses, vil rødderne fra disse planter findeles og gro videre i konkurrence med det nye græs.

Hvornår er det bedst at fræse jorden?

Her er den vigtigste betragtning egentligt, hvornår nyt græs vil have de bedste vækstforhold. Her er det bedst at vente til forår eller efterår, hvor temperaturen og fugtforholdene er bedst for at de nye græsfrø kan spire.

Kan man lægge rullegræs uden at fræse plænen?

Det er en dårlig idé, af flere grunde. Du vil formodentligt ende med en meget ujævn græsplæne, hvis ikke du får den fræset og nivelleret. Rullegræsset skal have god kontakt med jorden for at have optimale vækstforhold. Og så risikerer du at ukrudt hurtigt vokser igennem græsset, hvis ikke dette er fjernet. Rullegræs er en investering og derfor får du mest for pengene ved at fræse dine græsplæne først.

Hvad koster det at vande den nye plæne?

Det er vigtigt at vande plænen, når det nye græs er sået. Du skal regne med en pris med en almindelig vippevander på omkring 30-40 kroner i timen.

Hvad gør man ved fræsning af leret jord?

Det kan give udfordringer fordi jorden i tørre perioder kan blive som beton. Læs mere her.

Mere viden om pleje af græsplænen

Vil du vide mere om pleje af græsplænen og hvad du kan få hjælp til, kan du læse mere på disse sider.

 

Derfor skal du finde din hjælp her

 • Nemt, hurtigt og gratis at indhente tilbud
 • Spar penge ved at få et skarpt tilbud
 • Støt lokalt – find din nærmeste fagmand