Vi gør det nemt for dig:

Få hjælp til fræsning af din græsplæne

Nemt, hurtigt og gratis

Her kan du få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra lokalområdet til fræsning af din græsplæne

Hjælp til haveservice

Der er mange gode grunde til at fræse en græsplæne – især hvis man ønsker at få en flot grøn plæne der er robust og trives i sol og regn.

På siden her kan du få en ide om prisen for fræsning af en græsplæne samt tips til, hvordan du selv kan gøre det.

Ønsker du hjælp til opgaven, så har vi gjort det nemt for dig at hente 3 tilbud fra haveservice firmaer i lokalområdet – gratis og uforpligtende.

Hvad koster det at fræse en græsplæne?

Prisen på at få en græsplæne fræset kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder områdets størrelse, placering, firmaet der tilbyder servicen og hvor i landet du bor.

Generelt set kan prisen på fræsning af en græsplæne variere fra et par hundrede kroner til flere tusinde kroner, afhængigt af plænens størrelse og kompleksitet. Mindre græsplæner vil normalt være billigere at fræse end større græsplæner. Prisen kan også variere ifht. om du blot ønsker en fræsning af overfladen eller om der skal en mere dybdegående fræsning til. Sidstnævnte kræver mere tid og arbejdskraft.

Priserne kan også variere fra firma til firma afhængigt af, hvilket maskinel de benytter. Det er ofte arbejdskraften der er den dyre del af arbejdet.
Hvis firmaet har gode effektive maskiner, vil timeantallet være mindre. Det er altid en god idé at indhente tilbud fra flere forskellige firmaet så du kan og sammenligne priser og services. Der kan være en del penge at spare og så er det bare en god idé at sikre at man får arbejdet udført som forventet.

Vi har gjort det nemt for dig at indhente 3 tilbud fra firmaer i dit område, der kan hjælpe med græsfræsning. Det er gratis og uforpligtende at indhente disse tilbud.

Typiske timepriser for fræsning af græsplæne

Hvis du hyrer en person ind til haveservice på timebasis, kan du ofte regne med priser i dette leje. Priserne er vejledende og kan variere fra firma til firma og hvor du er i landet.

Fræsning af området (tillæg for maskine)
Regn med ca. 500 kr/time ex moms

Såning af nyt græs (uden materialer)
Regn med ca. 425 kr/time ex moms

Buskrydning
Regn med ca. 450 kr/time ex moms

Dertil kan komme tillæg ifht. kørsel, bortskaffelse eller specielle forhold omkring opgaven.

Du kan også bestille tilbud på en samlet opgave – her vil det være nødvendigt med en god beskrivelse af opgaven.

5 gode grunde til at fræse en græsplæne

1: Jordforbedring – skab de bedste forhold for din plæne

Fræsning af græsplænen er en effektiv måde forberede jorden og forberede den til såning af nyt græs eller andre planter. Fræsning løsner jorden og bryder op i kompakte jordlag, hvilket skaber et optimalt miljø for planters rødder. Jo bedre jordforhold desto flottere græsplæne.

2: Få en jævn græsplæne

Fræsning kan også bruges til at skabe en jævn overflade på græsplænen. Det kan fjerne ujævnheder, som for eksempel små bump og huller, der kan udgøre en fare for at falde eller besværliggøre græsslåning.

3: Fjernelse af gamle planter og ukrudt

Fræsning kan bruges til at fjerne gammelt vegetation, såsom dødt græs, rodnet og andre planterester, der har fået fat og måske overtaget græsplænen. På den måde skaber du bedre forhold for græsset, fordi det ikke skal kæmpe med andre planter om næringsstoffer og vand.

4: Skadedyrsbekæmpelse

Fræsning kan også være en metode til at bekæmpe skadedyr i form af f.eks. insektlarver. Fræsning kan hjælpe med at ødelægge forholdene for disse skadedyr og dermed forhindre at de ødelægger plænen.

5: Forbedring af luft- og vandcirkulation

Fræsning kan forbedre luft- og vandcirkulationen i jorden ved at løsne og bryde op i jorden. Dette betyder at du kan forbedre drænet og undgå at regnvand samler sig i pytter. Dette er især nyttigt i områder med kompakt jord eller dårligt dræn.

Ønsker du hjælp til etablering af ny græsplæne, kan du læse mere her.

Flot resultat efter fræsning af græsplæne

Det skal du være opmærksom på ved fræsning af en gammel græsplæne

Der er nogle ting, du bør være opmærksom på, når du fræser en gammel græsplæne. Her er nogle vigtige ting at overveje: 

Hvor god er standen på din gamle græsplæne

Hvis din gamle græsplæne er i dårlig stand, kan fræsning være et stort arbejde. Det kan være anstrengende at fjerne gammelt vegetation, dødt græs, rodnet og andre planterester. Du bør være forsigtig og at undgå at beskadige græssets rødder eller jorden under fræsningsprocessen.

Indstil fræseren korrekt

Det er vigtigt at indstille fræseren korrekt. Dybden af fræsningen skal justeres korrekt, så den ikke er for dyb, da det kan beskadige jorden. Følg producentens anbefalinger eller spørg en fagmand når du indstiller fræseren.

Skadedyr og ukrudt

Hvis du fræser en gammel græsplæne, kan der være risiko for at der findes skadedyr eller genstridigt ukrudt i plænen. Hvis fræsningen foretages korrekt, kan man komme af med skadedyr og hæmme ukrudtet. Men gøres det forkert er der risiko for at sprede det over et større område på plænen. Er du i tvivl, så spørg en fagmand.

Efterbehandling af plænen

Efter fræsning kan det være nødvendigt at efterbehandle plænen. Det kan være at fjerne planterester, tjekke for ukrudt og så nyt græs. Efterbehandlingen er vigtig for hvor flot din græsplæne kommer til at se ud, og derfor et det vigtigt at sørge for den rigtige efterbehandling.

Sikkerhed

Vær altid opmærksom på sikkerheden, når du arbejder med en fræser eller andet haveudstyr. Følg producentens anvisninger for brug og vedligeholdelse af fræseren, og bær det rigtige sikkerhedsudstyr såsom handsker, beskyttelsesbriller og høreværn.

 

Hvis du er usikker på, hvordan du skal fræse en gammel græsplæne korrekt, eller hvis du har særlige udfordringer med din græsplæne, kan det være en god idé at hyre en fagmand ind til opgaven. 

Vi har gjort det nemt for dig at indhente 3 tilbud fra firmaer i dit område, der kan hjælpe med græsfræsning. Det er gratis og uforpligtende at indhente disse tilbud.

Sådan bestiller du tilbud på opgaven:

Gartnerhjælp - sådan gør du

Husk at beskrive opgaven så detaljeret som muligt

Når du indhenter tilbud på gartnerhjælp til fræsning af en græsplæne er det vigtigt, du beskriver opgaven så præcist som muligt. På den måde bliver din pris mere præcis og der opstår ikke nogle overraskelser.

 

Beskriv gerne ting som:

  • Antal m2 der skal fræses
  • Er der specielle forhold i terrinet
  • Plænens tilstand
  • Ønsker du efterbehandling i form af f.eks. såning af græs
  • Ønsker du at få fjernet affald eller klarer du det selv
  • Hvordan er adgangsforholdene

Derfor skal du finde din hjælp her

  • Nemt, hurtigt og gratis at indhente tilbud
  • Spar penge ved at få et skarpt tilbud
  • Støt lokalt – find din nærmeste fagmand